UWAGA! Szanowni Pacjenci, z związku z epidenią zalecamy i prosimy o rejestrowanie się drogą TELEFONICZNĄ!

Przychodnia Prawobrzeże-Medyk


Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Prawobrzeże-Medyk" powstał w 2000 roku, w wyniku uchwały restrukturyzacyjnej Rady Miasta Szczecina nr XXX/725/2000 z dnia 30 października 2000r. W efekcie tej decyzji była placówka miejskiej służby zdrowia przyjęła status jednostki niepublicznej.
Obecnie przychodnia "Prawobrzeże-Medyk" zlokalizowana jest przy ulicy Kostki Napierskiego 6c w Szczecinie i zatrudnia 19 lekarzy.

NS ZOZ „Prawobrzeże-Medyk” świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ w następujących poradniach specjalistycznych:

  Przychodnia Prawobrzeże-Medyk
 • kardiologiczna,
 • położniczo-ginekologiczna,
 • okulistyczna,
 • dermatologiczna,
 • neurologiczna,
 • psychiatryczna,
 • ortopedyczna,
 • otolaryngologiczna,
 • audiologiczno-foniatryczna,
 • leczenia gruźlicy i chorób płuc,
 • pracownia USG.

„Prawobrzeże-Medyk” od chwili powstania działa nieprzerwalnie w ramach umowy z płatnikiem (Kasy Chorych, NFZ) a jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej dba nie tylko o najwyższy standard swoich usług, ale także dąży do ciągłego rozwoju poprzez poszerzanie zakresu działalności i otwieranie nowych poradni potrzebnych pacjentom.
Na uwagę zasługuje posiadanie przez naszą placówkę Srebrnej Odznaki Gryfa, nadanej jej w roku 5-lecia za przykładną działalność zawodową i społeczną oraz posiadanie od listopada 2008 r. certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000. Ponadto jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej czynnie uczestniczymy od 9 lat w dorocznych, charytatywnych obchodach Światowego Dnia Chorego.

Na wizerunek NS ZOZ „Prawobrzeże-Medyk” składają się ponadto następujące elementy:

 • stabilna i doświadczona kadra świadczeniodawców,
 • wysoki odsetek lekarzy z tytułem doktora nauk medycznych,
 • dostępność wielu specjalistów w jednym miejscu,
 • dogodne położenie placówki dla pacjentów Prawobrzeża,
 • jej atrakcyjne, przyjazne wnętrze i otoczenie,
 • prospołeczna postawa załogi.
certyfikat ISO 2020


by RAVEN IT, 2010